Do-In Yoga

Waar staat Do-In Yoga voor? Do-In Yoga grijpt terug op de Taoisten, die de natuur nauwgezet bestudeerden om tot een beter begrip van het menselijk lichaam en de verhoudingen tussen mens en de natuur te komen. Met Do-In Yoga ondersteun je het zelfhelende vermogen van je lichaam en door regelmatige beoefening blijf je ongemakken en … Continue reading Do-In Yoga